Stress

Stress er en overbelastningsreaktion, som opstår i et samspil mellem to faktorer:

  • Hvor meget du belastes
  • Hvor meget belastning du kan klare

Hvis den samlede mængde af belastninger i dit liv over en længere periode overstiger mængden af belastninger, som du kan klare, vil du med tiden udvikle en reaktion på denne belastning: Stress.

Alle har en individuel tærskel for, hvornår en stressreaktion begynder at udvikle sig, men der er ingen af os, der er immune overfor stress. Man er derfor hverken svag, pylret eller utilstrækkelig, fordi man udvikler symptomer på stress: Vi kan alle blive stressede, hvis vi over en længere periode udsættes for flere og større belastninger, end vi har ressourcer til at magte.

Man udvikler ikke nødvendigvis stress fordi der sker mange negative ting i ens liv. Store livsbegivenheder som at få børn, holde et bryllup, flytte eller få et nyt arbejde er også belastende, selvom vi betragter disse oplevelser som positive. For mange er dette netop en del af grunden til, at det hele bliver for meget: Når livet er fyldt af positive ting, kan det være svært at erkende, at det alligevel i bogstaveligste forstand er blevet ”for meget af det gode”. Lige præcis denne fælde, som jeg kalder ”For meget af det gode-fælden”, er jeg desværre også selv tilbøjelig til at falde i fra tid til anden – og derfor ser jeg efterhånden mig selv som lidt af en ekspert på netop denne stressfælde: Både ekspert i at ryge i den, men efterhånden forhåbentlig også i at komme ud igen.

Man udvikler heller ikke nødvendigvis stress, fordi man har for travlt. Omvæltende livsbegivenheder som eksempelvis fyringer og arbejdsløshed kan også medføre symptomer på stress, fordi de udgør en stor følelsesmæssig belastning og fordi man lige pludselig IKKE ved, hvad man skal lave.

Stress kan naturligvis også opstå på den måde, som de fleste af os kender og normalt forbinder med stress: At man er udsat for en for stor arbejdsmængde (både privat og på jobbet) over for lang tid, og at man ikke har tilstrækkelig kontrol over eller indflydelse på denne arbejdsmængde.

Terapeutisk tilgang: Ved terapeutisk behandling af stress finder vi først og fremmest ud af sammen, hvilke belastninger (stressorer), du har i dit liv – positive som negative. Det er gennem identifikation af belastningerne, at vi sammen kan skabe et overblik over, hvordan og hvorfor stress er opstået hos dig. Dette overblik anvender vi sammen til at undersøge, hvilke omlægninger af dit liv, der kunne være hensigtsmæssige i forhold til at reducere stress. Vi arbejder samtidig med at lære din krops stress-signaler at kende og udvikle nye mentale strategier til at håndtere fremtidige belastninger. Endelig arbejder vi med at skabe klarhed over, hvordan du fremadrettet ønsker at leve dit liv og ruste dig til at forebygge fremtidige stresstilfælde.

Kontakt Mig

Send mig en mail med nedenstående formular eller ring til mig for at booke en konsultation

Facebook