Statusangst

Statusangst: ”Form for angst, der er så alvorlig, at den i lange perioder kan ødelægge livet for en; bekymring for at man ikke kan leve op til de succeskriterier der er rådende i det samfund man lever i, og at man dermed mister selvrespekten og at andre tilsvarende mister respekten for en; bekymring for at den position man for indeværende indtager ikke er tilstrækkelig høj, eller at man står i fare for at synke til en lavere position.” (Fra fagbogen ’Statusangst’, Alain De Botton, side 8)

Statusangst viser sig ofte i form af følelser som mindreværd og misundelse, samt som utilstrækkelighedsfølelser og urimelighedsfølelser. Statusangst er et voksende fænomen i det moderne samfund, og de fleste af os kender til det i et eller andet omfang. Desværre er fænomenet behæftet med en hel del skam, og derfor kan det være svært at indrømme både overfor en selv og andre, at man kæmper med det. Det er ikke nødvendigvis skidt at sammenligne sig med andre i et vist omfang, eller at ønske et godt og succesfuldt liv for sig selv. Men statusangst bliver problematisk, hvis sammenligningstendensen kommer til at fylde så meget i ens liv, at den gevaldigt spænder ben for ens livskvalitet, og ødelægger glæden ved alle de ting, man selv udretter og opnår.

Terapeutisk tilgang: Jeg har gode erfaringer med at anvende en kombination af såkaldt ACT-terapi og psyko-edukation ved statusangst.

ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. ACT indeholder en række gode strategier til at lære at give destruktive sammenligningstendenser mindre magt. Hertil kan ACT hjælpe med at afdække, hvad man egentlig selv ønsker sig at være og gøre som menneske – uanfægtet hvordan andre er og hvad andre gør.

Psyko-edukation betyder, at man edukeres (undervises) i sin egen psyke: Altså at man bliver klogere på, hvorfor eksempelvis statusangst eller andre ubehagelige psykiske tilstande opstår. Der er mange gode eksempler at hente fra neuropsykologi og evolutionspsykologi til psyko-edukation, der kan hjælpe med at forstå, hvorfor statusangst fylder så meget for os mennesker.

Kontakt Mig

Send mig en mail med nedenstående formular eller ring til mig for at booke en konsultation

Facebook