Eksistentielle kriser (Livskriser)

Eksistentielle kriser eller livskriser opstår ofte som reaktioner på større livsomvæltninger. Eksistentielle kriser kan både opstå i kølvandet på ’negative’ livsomvæltninger som fyringer og skilsmisser, men de kan også opstå i forbindelse med positive livsomvæltninger som at blive færdiguddannet, få børn, blive gift, skifte arbejde, eller andet. Personlige og eksistentielle kriser kan også opstå uden større udefrakommende ændringer, hvis vi eksempelvis føler, at vi er faret vild i livet, eller bliver i tvivl om, hvorvidt vi anvender vores liv på en måde, der er rigtig for os.

Alle liv indeholder perioder præget af eksistentielle kriser, som man kan have behov for hjælp og støtte til at komme igennem. Jeg tilbyder krisesamtaler og kriseforløb ved forskellige typer eksistentielle kriser.

Visse eksistentielle kriser udspringer af temaer, hvor nogle af mine specialiserede psykologkollegaer vil være bedre fagligt rustet til at hjælpe dig end jeg er, og hvor der skal mere til end krisesamtaler. Dette er eksempelvis tilfældet ved dødsfald, hvor sorgterapi kan være nødvendigt, eller ved voldsomme langvarige krisereaktioner: PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom). I disse tilfælde vil jeg naturligvis gerne hjælpe dig videre til en anden psykolog, der er bedre fagligt rustet på netop disse områder end jeg.

Terapeutisk tilgang: Den terapeutiske tilgang afhænger af, hvilken karakter krisen har. Generelt arbejdes dog ud fra Cullbergs kriseteori om de fem stadier i en krise: Vrede, benægtelse, forhandling (med den nye virkelighed), sorg/depression og accept. Hertil arbejdes med den såkaldte tosporsmodel, afdækning af nuværende copingstrategier samt udvikling af hensigtsmæssige copingstrategier til at genfinde fodfæste i tilværelsen.

Kontakt Mig

Send mig en mail med nedenstående formular eller ring til mig for at booke en konsultation

Facebook