Katrine Sværke

Har du brug for hjælp til at finde vej i livet med en hjernesygdom eller efter en hjerneskade?


Terapi ved hjerneskader og hjernesygdomme

Jeg hedder Katrine Sværke. Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet med retning indenfor neuropsykologi. Neuropsykologi er det område inden for psykologien, der beskæftiger sig med, hvordan hjernen danner grundlaget for vores adfærd, følelser og tanker, og hvad der sker i hjernen, når den får en skade eller bliver ramt af sygdom.

Mange mennesker, som får en blodprop i hjernen, en tumor, en kraftig hjernerystelse eller en anden erhvervet hjerneskade oplever, at der er et stort fokus på motorisk genoptræning, et lidt mindre fokus på kognitiv genoptræning (træning af hukommelse mm.) og tæt på intet fokus på det følelsesmæssige perspektiv. Den oplevelse deles af mange mennesker med hjernesygdomme som bl.a. Sclerose sygdom og Parkinsons sygdom: At man står helt alene med at håndtere angsten for fremtiden, angsten for døden, uvisheden og den meningsløshed, der kan følge i kølvandet på en hjerneskade eller diagnosticeringen af en hjernesygdom.

Jeg udbyder privat terapi til mennesker med hjerneskader og hjernesygdomme. Fokus er særligt på at lære at rumme de svære medfølgende følelser og tanker, genfinde mening i de nye livsomstændigheder og slutte fred med døden.

Hvis du ikke har en hjernelidelse, men ubehagelige tanker om ’meningen med det hele’ eller dødsangst som er svær at rumme, så er du stadig meget velkommen til at kontakte mig så vi kan finde ud af, om jeg alligevel kan være den rigtige psykolog for dig.

Ved siden af min private praksis arbejder jeg på Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Her udfører jeg både klinisk arbejde samt forskning i, hvordan man kan behandle de mentale aspekter ved hjernesygdomme og hjerneskader.

Terapeutiske retninger: Jeg anvender primært to terapeutiske retninger: Eksistentiel terapi og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Begge disse terapeutiske retninger har fokus på, hvordan man finder redskaber til at rumme og leve med svære omstændigheder, som man ikke nødvendigvis kan ændre, og hvordan man genfinder mening i tilværelsen, når livet slår hårdt. Hertil har jeg et stort fokus på psykoedukation, det vil sige viden om hvordan sygdommen eller hjerneskaden påvirker dine tankemønstre og følelser, og hvordan dette spiller sammen med dine reaktioner og din håndtering af hjerneskaden eller hjernesygdommen.Priser og praktisk

Den første konsultation:

Når man vælger en psykolog, er det afgørende, at man oplever en god personlig kemi, og at man synes, man er på bølgelængde med psykologen. Ellers mangler de nødvendige rammer for en tillidsfuld relation, hvor man er tryg ved at betro sig, åbne sig op og arbejde med sig selv.

Derfor er første konsultation ved mig altid gratis og uforpligtende, så man kan få lov at mærke efter, om samarbejdet føles rigtigt, inden man eventuelt begynder et forløb. Ved første konsultation snakker vi om dine problematikker og dine forventninger til et eventuelt forløb, samt mine forslag til, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe dig.

Priser:

Efter første konsultation er prisen:
800 kr. pr. konsultation af en times varighed ved terapi i følgende områder: København K, Nørrebro, Østerbro, Vesterbro, Nordvest, Valby, Vanløse, Frederiksberg, Rødovre, Brønshøj og Husum.

Bor du i Storkøbenhavn, men uden for disse områder, er du dog velkommen til at kontakte mig. I nogle tilfælde kan jeg godt udbyde terapiforløb i andre områder.

Book en tid:

I forbindelse med den nye datalovgivning skal skriftlig kommunikation mellem psykolog og klient foregå via sikre forbindelser, så der ikke er risiko for, at andre kan få adgang til dine private oplysninger. Hvis du ønsker at booke en tid, kan du derfor kontakte mig gennem denne kontaktformular, så ringer jeg dig op. Du kan også ringe til mig på: 21 25 10 87 – hvis du ikke kan få fat i mig, kan du lægge en besked, så ringer jeg tilbage hurtigst muligt.

Anden praktisk information:

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening samt Selskabet Danske Neuropsykologer. Da jeg er ved at blive statsautoriseret psykolog, kan sygeforsikringer eller henvisninger fra lægen endnu ikke anvendes til at dække forløb ved mig.

Hvis du har brug for et forløb hos en psykolog, men ikke har det økonomiske råderum, er du dog meget velkommen til at kontakte mig, da jeg i visse tilfælde kan tilbyde prisreduktioner.Foredrag og undervisning

Har din organisation, virksomhed eller forening lyst til at blive klogere på, hvordan hjernen fungerer, og i hvilket omfang denne viden kan anvendes til at skabe forandringer i hverdagen, arbejdslivet og tilværelsen generelt?

Jeg kan bookes til foredrag, undervisning og workshops i hele landet. Længde og fokus kan tilpasses efter jeres specifikke ønsker. Indholdet er evidensbaseret og af høj faglig kvalitet, samt præsenteret på en måde, der passer til arrangementet og tilhørernes aktuelle viden.

Emner kan bl.a. være:

- Hjernetræning og hjernefitness: Hvad er fup og fakta i hjernetræning, hvad kan man få ud af at træne sin hjerne, og kan det betale sig?

- Adfærdsdesign: På hvilke måder styrer vores hjerne vores adfærd, og hvordan kan vi bruge denne viden til at målrette adfærdsændringer hos os selv og andre?

- Lykke, tilfredshed og arbejdsglæde: Hvad er ’lykke’ for en størrelse? I hvilket omfang er vores hjerner ansvarlige for vores generelle trivsel og tilfredshed, og hvordan kan den aktuelle viden om dette anvendes til at skabe mere tilfredshed i arbejdslivet, hverdagen og tilværelsen generelt?

- Skizofreni. Se afsnittet Særligt om skizofreni

- Foredrag og undervisning i hjerneskader eller hjernesygdomme. Jeg er særligt kompetent indenfor følgende områder: Hjerneblødninger og blodpropper i hjernen, Parkinsons sygdom og Frontotemporal demens.

- Eller andre hjernerelaterede emner, som I ønsker at blive klogere på…

Kontakt mig for priser samt ønsker til indhold og længde. Jeg tager også meget gerne imod andre forespørgsler eller spørgsmål.Særligt om skizofreni

Foredrag om skizofreni:

Skizofreni er en hjernesygdom, som rammer ca. 0,5% af befolkningen. Skizofreni kan give alvorlige psykiatriske symptomer, og er en hyppig årsag til selvmordsforsøg. Som en person med skizofreni skal man ikke kun lære at rumme og leve med sygdommens symptomer, men også med alle de myter og den tabuisering, der ofte følger med fra omverdenens side. Skizofreni er nemlig en af de psykiske sygdomme, der er omgærdet af flest myter og misforståelser.

Min søster, Isabella Sværke, har skizofreni. Hun har også mange andre egenskaber: Hun er lattermild, reflekteret og godt begavet, og så er hun en ualmindeligt empatisk og nærværende samtalepartner. Det gør hende ikke bare til en helt fantastisk søster, det giver hende også en særlig evne til at indfange og formidle hvordan skizofreni opleves indefra: Hvordan man lærer at rumme sygdommen og leve med den, og hvordan man viser verden alt det man også er, ud over skizofrenien.

Som neuropsykolog og søster til Isabella oplever jeg selv sygdommen udefra gennem to perspektiver: Det objektive, videnskabelige perspektiv med fokus på sygdommens kliniske billede, og det subjektive, følelsesladede perspektiv som tæt pårørende.

Isabella og jeg ønsker at bruge vores kombinerede viden og oplevelser til sammen at aflive myter og udbrede viden om skizofreni: Både hvad angår sygdommens neurologiske og psykiatriske symptomer, samt hvordan sygdommen opleves og rummes både som ramt og som pårørende. Derfor holder vi foredrag sammen i hele Danmark.

Kontakt os for priser og ønsker til indhold og længde. Vi tager også meget gerne imod andre forespørgsler eller spørgsmål.Konsulentydelser

Jeg tilbyder både forsknings- og erhvervsrettede konsulentydelser med udgangspunkt i min (neuro)psykologfaglige baggrund. Jeg har bl.a. erfaring som videnskonsulent ved produktudvikling af programmer til hjernetræning, samt erfaring som vidensbank og administrativ konsulent på kliniske forskningsprojekter og ved udarbejdelsen af systematiske reviews.
Kontakt

Send mig en mail med nedenstående formular eller ring til mig på 21251087